Wynagrodzenie lekarza sądowego częściowo regulowane jest przez ustawodawcę. Część wynagrodzeń określana jest  jako wartość procentowa kwoty bazowej.

Stawki obowiązujące obecnie w medycynie sądowej:

Kwota bazowa – 1766,46 zł

 • Stawka za godzinę pracy biegłego lekarza – maksymalnie 30,03 zł
 • Stawka za godzinę pracy biegłych ze stopniami i tytułami naukowymi:
 • doktor 2,4 proc. – 42,40 zł
 • doktor habilitowany 2,9 proc. – 51,33 zł
 • profesor zwyczajny i nadzwyczajny 3,7 proc. – 65,36 zł

Istnieje możliwość wskazania – w przypadku skomplikowanej sprawy – kwoty powiększonej o 50 proc. czyli odpowiednio: 45,04 zł; 63,60 zł; 76,99 zł; 98,04 zł

Przykładowe stawki tzw. ryczałtowe

 • za określenie inwalidztwa lub niezdolności do pracy – maksymalnie 8 proc., czyli 141,32 zł
 • za ocenę zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności – maksymalnie 10,1 proc., czyli 178,41 zł
 • ocena stanu zdrowia psychicznego ambulatoryjnie z wydaniem opinii na piśmie maksymalnie 10,1 proc., czyli 178,41 zł
 • ocena stanu zdrowia psychicznego w warunkach szpitalnych z wydaniem opinii na piśmie maksymalnie 24,4 proc., czyli 431,02 zł
 • wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy maksymalnie 20,4 proc., czyli 360,36 zł

Wysokość pensji lekarza sądowego uzależniona jest w związku z tym od ilości przepracowanych godzin w ciągu miesiąca. Lekarz medycyny sądowej może również prowadzi prywatną praktykę, która oferuje znacznie wyższe zarobki.

Czym zajmuje się lekarz medycyny sądowej?

Lekarz medycyny sądowej jest specjalistą w diagnostyce sekcyjnej zwłok osób zmarłych we wszystkich rodzajach śmierci nagłej i gwałtownej z przyczyn chorobowych oraz nienaturalnych. Lekarz tej specjalizacji musi posiadać wiedzę o podstawowych przepisach prawnych, które dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

Do zadań lekarza medycyny sądowej należy:

 • identyfikacja osób, zwłok i szczątków ludzkich,
 • przeprowadzanie oględzin i sekcji zwłok w wypadkach śmierci nagłej i gwałtownej oraz nagłej z przyczyn chorobowych,
 • odpowiednie zabezpieczenie materiałów dowodowych pozyskanych ze zwłok lub na miejscu oględzin,
 • ekshumacja zwłok i sekcja zwłok ekshumowanych,
 • przeprowadzanie badań toksykologicznych,
 • diagnostyka zatruć oraz określenie rodzaju trucizny,
 • zastosowanie hemogenetyki na potrzeby diagnostyki sekcyjnej i sądowej,
 • umiejętność przesłuchiwania świadków i osób dopuszczonych do postępowania w celu ustalenia przyczyny zgonu oraz rekonstrukcji zdarzeń,
 • opiniowanie lekarskie w sądzie w procesach karnych i cywilnych oraz ubezpieczeniowych na podstawie badania osoby pokrzywdzonej lub na podstawie analizy udostępnionego materiału z akt sprawy,
 • opiniowanie w sprawach dotyczących błędów lekarskich.

Lekarz sądowy może wykonywać wiele badań specjalistycznych, które pozwalają na identyfikację różnorodnych substancji oraz materiałów pochodzenia genetycznego.

Jak zostać lekarzem medycyny sądowej?

Specjalizację w medycynie sądowej mogą rozpocząć lekarze po stażu podyplomowym, bez żadnej specjalizacji. Specjalizacja ma charakter podstawowy i trwa 5 lat. Celem studiów specjalizacyjnych jest uzyskanie szczególnych kwalifikacji w dziedzinie medycyny sądowej oraz kwalifikacji z zakresu toksykologii sądowej i genetyki sądowej, które umożliwią lekarzowi kompetentne opiniowanie dla sądów, prokuratur i policji.

Pierwszym etapem specjalizacji są kursy specjalizacyjne:

 • kurs podstawy pośmiertnej diagnostyki sądowo-lekarskiej,
 • kurs podstawy orzecznictwa sądowo-lekarskiego w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych,
 • kurs podstawy diagnostyki toksykologicznej,
 • kurs podstawy genetyki sądowej,
 • kurs błąd lekarski,
 • kurs postrzały i wybuchy,
 • kurs rekonstrukcja wypadku drogowego,
 • kurs orzecznictwo sądowo-lekarskie w sprawach karnych i cywilnych,
 • kurs diagnostyka laboratoryjna we współczesnej toksykologii sądowej.
 • kurs alkohologia sądowa,
 • kurs badania genetyczne w sprawach ustalania ojcostwa,
 • kurs identyfikacja i indywidualizacja śladów biologicznych.

W ramach specjalizacji lekarz w czasie pięcioletniej pracy w ośrodku medycyny sądowej powinien odbyć staże kierunkowe:

 • staż kierunkowy z zakresu patomorfologii w pierwszym roku kształcenia,
 • staż kierunkowy z zakresu patomorfologii w trzecim roku kształcenia,
 • staż kierunkowy w pracowni toksykologicznej,
 • staż kierunkowy w pracowni genetycznej ustalania ojcostwa,
 • staż kierunkowy w pracowni genetycznej śladów biologicznych,
 • staż kierunkowy w pracowni kryminalistycznej.

Specjalizujący się zobowiązany jest do kształcenia umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych. Dotyczy to procedur wykonywanych samodzielnie pod nadzorem specjalisty, procedur wykonywanych z asystą oraz procedur, w których specjalizujący się tylko asystuje. W trakcie specjalizacji lekarz obowiązkowo uczestniczy w działalności towarzystw naukowych, studiuje piśmiennictwo tematyczne, a także przygotowuje 2 prace poglądowe. Ocena wiedzy i umiejętności praktycznych odbywa się poprzez zdanie 22 kolokwiów, 7 sprawdzianów praktycznych oraz ocenę publikacji. Ocen dokonuje kierownik specjalizacji.

Lekarz medycyny sądowej – własna firma

W Polsce praca lekarza medycyny sądowej zwykle zlecana jest z konieczności niż na żądanie rodziny. Niewielka ilość klientów oraz wysokie koszty wyposażenia gabinetu powodują, że niewielu lekarzy decyduje się na otwarcie prywatnej praktyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here