PGNiG aktywnie angażuje się w rozwój technologii wodorowych, uznając wodór za kluczowy element przyszłego miksu energetycznego. Szczególnie w ostatnim czasie, kiedy cena baryłki ropy jest niepewna. Sprawdź, dlaczego tak jest w naszym artykule.   

Projekt Hydra Tank. Co to jest?

Firma uruchomiła kompleksowy program wodorowy o nazwie „Hydrogen – Clean Fuel for the Future”, który obejmuje szereg projektów związanych z magazynowaniem, dystrybucją i zastosowaniami przemysłowymi wodoru.

Najbardziej zaawansowanym projektem w ramach programu wodorowego PGNiG jest Hydra Tank – eksperymentalna stacja tankowania wodoru. Firma podpisała już umowę na zaprojektowanie i budowę tej stacji, która ma zostać uruchomiona w Warszawie w 2021 roku. Stacja ta będzie służyć jako obiekt pilotażowy i badawczy, umożliwiając PGNiG zdobycie cennego doświadczenia w obsłudze infrastruktury wodorowej.

Produkcja zielonego wodoru

W ramach projektu InGrid – Power to Gas, PGNiG planuje budowę instalacji do produkcji „zielonego wodoru” w jednej ze swoich lokalizacji. Produkcja ma ruszyć w 2022 roku, wykorzystując energię elektryczną generowaną przez panele fotowoltaiczne. To ważny krok w kierunku rozwoju odnawialnych źródeł wodoru. Warto więc śledzić informacje z tego zakresu 

Badania i rozwój przyszłością PGNiG

PGNiG inwestuje znaczące środki w badania i rozwój technologii wodorowych. Firma planuje przeznaczyć ponad 31 milionów złotych na badania w ramach nowego programu wodorowego w ciągu najbliższych czterech lat. Ponadto, PGNiG tworzy „New Fuel Lab” w ramach swojego Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, które ma być pierwszym w Polsce laboratorium badającym wodór i jego mieszanki jako paliwo.

Integracja z istniejącą infrastrukturą

PGNiG bada możliwości magazynowania i przesyłu wodoru przy wykorzystaniu istniejącej sieci gazu ziemnego. To kluczowy aspekt transformacji energetycznej, pozwalający na efektywne wykorzystanie obecnej infrastruktury do dystrybucji niskoemisyjnych paliw. 

Poprzez te inicjatywy, PGNiG aktywnie dostosowuje się do wymogów transformacji energetycznej, inwestując w zielone technologie i innowacje. Firma dąży do stworzenia spójnego łańcucha kompetencji wodorowych, co pozwoli na dalszy rozwój w tym obszarze i przyczyni się do realizacji celów klimatycznych Polski i Unii Europejskie.

Bezpieczeństwo polskiej energii z PGNiG

Transformacja energetyczna PGNiG to nie tylko strategia biznesowa, ale także czynnik wpływający na notowania spółki na giełdzie. PGNiG akcje zyskują na atrakcyjności w oczach inwestorów, którzy doceniają proaktywne podejście firmy do wyzwań klimatycznych. Jednocześnie, cena baryłki ropy, która w ostatnich latach charakteryzowała się znaczną zmiennością, stanowi istotny kontekst dla decyzji inwestycyjnych PGNiG w obszarze zielonej energii. 

Istotnym tematem pozostaje wodór – najnowsze informacje wskazują, że PGNiG konsekwentnie realizuje swój program „Hydrogen – Clean Fuel for the Future”. Firma nie tylko rozwija projekty takie jak Hydra Tank czy InGrid – Power to Gas, ale także aktywnie poszukuje nowych zastosowań dla wodoru w przemyśle i energetyce. 

Te działania pozycjonują PGNiG jako lidera transformacji energetycznej w Polsce, co może przełożyć się na długoterminowy wzrost wartości spółki. Warto podkreślić, że inwestycje PGNiG w technologie wodorowe to nie tylko odpowiedź na trendy rynkowe, ale także strategiczna decyzja mająca na celu zabezpieczenie przyszłości firmy w obliczu globalnych zmian w sektorze energetycznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here